Fundacja Familia PRO LEX

We władzach fundacji , rady nadzorczej zasiadają menedżerowie z wykształceniem wyższym prawniczym, ekonomicznym, technicznym posiadający doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

  • Władysław Biskup – Prezes Zarządu, absolwent Wydziału Prawa – Wyższej Szkoły Ekonomii. Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach , studia podyplomowe – prawo podatkowe, własna działalność prawnicza, od 2004 r związany zawodowo z Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Członek Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych
  • Arkadiusz Biskup – V-ce Prezes, absolwent Wydziału Prawa – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, działalność prawnicza od kilku lat związany zawodowo z Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu.