Fundacja Familia PRO LEX

pomocWpłaty na rzecz fundacji prosimy dokonywać na rachunek fundacji :

Bank Pekao SA I O w Skarżysku-Kamiennej

70 1240 1402 1111 0010 7041 4085

ZAUFAJ NAM

Twoja pomoc jest bezcenna dla naszych podopiecznych