Fundacja Familia PRO LEX

Zarząd Fundacji Familia Pro Lex uprzejmie informuje wszystkich Darczyńców uczestniczących

w pomocy zbiórki środków finansowych na rzecz Dymytro, że w dniu dzisiejszym został przez

Fundację opłacony transport ciała Dymytro na Ukrainę w wysokości 8 tys zł.

W dniu dzisiejszym na konto fundacji wpłynęła dodatkowa kwota w wysokości 160 zł.

Na rzecz Dymytro łącznie dzięki szlachetności Darczyńców wpłynęła kwota 13 040 zł

( słownie : trzynaście tysięcy czterdzieści złotych ) .

Na rzecz mamy Dymytro fundacja przekaże po odliczeniu kosztu transportu ( 8 tys zł )

kwotę 5040 zł a więc wszystkie uzyskane w drodze publicznej zbiórki środki finansowe.

Zarząd fundacji bardzo dziękuję wszystkim Darczyńcom , za ten piękny gest pomocy dla mamy

Dymytro, za przekazane środki finansowe.

Wpłaty pieniężne na rachunek fundacji kształtowały się od kilku złotych do kwoty 6 tys zł.

A więc drodzy Darczyńcy każda wpłacona złotówka umożliwiła uzyskanie kwoty

13 040 zł w tak krótkim czasie, co skutkuje , że matka Dymytro może pochować swojego syna.

Szlachetność pomocy Darczyńców nie ma określenia. Był to gest człowieczeństwa, matek, ojców

członków rodzin.

Za to właśnie dziękujemy .

Z wyrazami szacunku

w imieniu Zarządu Fundacji Familia Pro Lex

Prezes Fundacji

Władysław Biskup.