Fundacja Familia PRO LEX

misjaMisją naszej fundacji jest pomoc nie tylko dla najbardziej poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w pracy, w rolnictwie ale też pomoc dla ich rodzin.
Nasza pomoc chcemy realizować poprzez pomoc prawną finansową, czy medyczną, tak by osoby poszkodowane mogły jeszcze razem z nami aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

 

Fundacja poza działalnością statutową prowadzi działalność gospodarczą . Może reprezentować osoby poszkodowane przed instancjami administracji państwowej, instancjami sądowymi w tym prowadzić postępowania karne i cywilne odszkodowawcze .
Jesteśmy na początku wspólnej drogi, ale z Państwa pomocą dajemy nadzieję i wiarę potrzebującym na lepszą przyszłość.